Du Lich Kiên Giang

HÒN SƠN - ĐỈNH MA THIÊN LÃNH HUYỀN BÍ [XE GIƯỜNG NẰM]

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.990.000 đ 1.390.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

Nam Du - [Xe giường nằm]

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.990.000 đ 1.690.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

[LỄ 30/04] Hòn Sơn - Nam Du [Xe giường nằm]

3 ngày 3 đêm

Giá: 2.580.000 đ 2.380.000 đ
Khởi hành: Tối 29/04 - 02/05