Du Lich Kiên Giang

HÒN SƠN: LẶN NGẮM SAN HÔ - MA THIÊN LÃNH [Xe giường nằm]

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.990.000 đ 1.590.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

NAM DU: LẶN NGẮM SAN HÔ - HÒN MẤU [Xe giường nằm]

2 ngày 2 đêm

Giá: 2.190.000 đ 1.790.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

HÀNH TRÌNH 02 ĐẢO: HÒN SƠN - NAM DU [Xe giường nằm]

3 ngày 3 đêm

Giá: 2.680.000 đ 2.290.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần