Tour

CÔN ĐẢO: SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO 2N1Đ (TÀU SUPER DONG)

2 ngày 1 đêm

Giá: 2.300.000 đ 2.050.000 đ
Khởi hành: Thứ 7-CN hàng tuần

CÔN ĐẢO: SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO 2N1Đ (TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS)

2 ngày 1 đêm

Giá: 2.400.000 đ 2.210.000 đ
Khởi hành: Thứ 7-CN hàng tuần

CÔN ĐẢO: TP.HCM - SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO (TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS)

2 ngày 2 đêm

Giá: 2.799.000 đ 2.515.000 đ
Khởi hành: Tối 05-07/07; Tối 12-14/07; Tối 26-28/07/2024

CÔN ĐẢO: TP.HCM - SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO (TÀU SUPER DONG)

2 ngày 2 đêm

Giá: 2.690.000 đ 2.350.000 đ
Khởi hành: Tối 12-14/07; Tối 19-21/07; Tối 26-28/07/2024

CÔN ĐẢO: HUYỀN THOẠI CÔN ĐẢO 3N2Đ (MÁY BAY)

3 ngày 2 đêm

Giá: 2.490.000 đ 2.039.000 đ
Khởi hành: Hàng ngày

CÔN ĐẢO: TOUR FREE & EASY (TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS 5 SAO)

2 ngày 1 đêm

Giá: 2.189.000 đ 1.999.000 đ
Khởi hành:

CÔN ĐẢO: DU LỊCH SINH THÁI HÒN TÀI

1 ngày

Giá: 650.000 đ 490.000 đ
Khởi hành: Hàng ngày

CÔN ĐẢO: VỊNH ĐẦM TRE

1 ngày

Giá: 490.000 đ 330.000 đ
Khởi hành: Hằng ngày

CÔN ĐẢO: KHÁM PHÁ BẮC ĐẢO

1 ngày

Giá: 380.000 đ 290.000 đ
Khởi hành: Hằng ngày

CÔN ĐẢO: KHÁM PHÁ SỞ RẪY - BÃI ÔNG ĐỤNG

1 ngày

Giá: 590.000 đ 339.000 đ
Khởi hành: Hằng ngày